انبارداری

آیا به خدمات انبارداری حرفه ای نیاز دارید؟

شرکت جاده ابریشم فرابر، خدمات انبارداری را که بخش مهمی از “مدیریت زنجیره تامین” را تشکیل می دهد در سطح بالایی ارائه می دهد. این امر با حذف تلفات فروش مشتری،کاهش هزینه ها در حمل و نقل را به دنبال خواهد داشت.

شرکت جاده ابریشم فرابر بهترین کیفیت خدمات را توسط نیروهای متخصص خود با ارتقا مداوم آن ­ها از طریق انجام پروسه ­ها برای مشتریان حال حاضر خود ارائه می دهد. همین امروز با ما تماس بگیرید!