بیمه

کلیه­ ی قراردارهای حمل و نقل با شرکت ما، تحت پوشش بیمه ما می ­باشند.

شرکت جاده ابریشم فرابر بهترین و مناسب ترین نوع بیمه را برای حمل داخلی و بین المللی و انبارداری پیشنهاد می دهد.

  • کلیه ی حمل و نقل های صادراتی و وارداتی
  • کالاهای با ابعاد متناسب با کانتینرها و یا بزرگ تر از آن ها
  • وسایل نقلیه چرخ دار
  • تجهیزات خاص
  • حمل کالاهای پروژه ای کارخانه های تولیدی